Her ser vi et klipp fra paraglidertur fra Alappen til Østgård. Vi ser nedover mot sone grønn ØVRE (omtrent der du trykker på knappen for å starte videoen) og Grønn NEDRE som er nedenfor stryket lenger ned. Man får også et blikk oppover elva.
Dette er altså tatt om natten kl 0330 den 15. juli.