Sjeldne fiskeplasser hvor Målselva viser seg fra sin beste side
både når det gjelder fiske og opplevelse – i vakkert landskap kun 2 timer fra Tromsø eller Narvik, og kun 30 minutter fra Bardufoss. Her er mulighet for å fiske fra tre ulike soner, Sone GRØNN, Sone BLÅ og Sone RØD. Fisket på sone GRØNN er delt mellom Grønn Øvre (GØ) og Grønn Nedre (GN), med fiske fra nordsiden av elva, mens det er eksklusivt fiske på sone BLÅ og RØD koordinert  slik at man der ikke vil ha andre fiskere samtidig.