Gården Østgård ligger i Nordmogrenda i Målselv kommune i Troms. Gården ligger rundt 500 m fra Målselva omkranset av majestetiske fjell og med fantastiske turområder med lier, elv og vann i umiddelbar nærhet. Gården er på rundt 1600 dekar.


Litt om gårdens historie

Østgård fikk eget bruksnummer med skjøte fra 1891. Den første bruker var Otto Olsen (født 1858) fra Rognmo i Målselv. Han tok navnet Østgård siden gården utgjør den østligste del av Nordmogårdene.

Otto ble gift med Randi Nilsdatter Kirkesnes (født 1865). De fikk til sammen 11 barn, og alle ble over 70 år.

Østgård er utskilt fra Nordmo (Bjorelvmo), og i forbindelse med oppdeling av gården ble også de opprinnelige bygningene delt.

Bygninger på gården

Østgård ble lagt til en forhøyning på en furumo for å unngå problem med grunnvannet. Den eldste stua på gården ble kalt ”Veltstua”. Den stod tidligere på Nordmoeiendommen på et jordstykke kalt ”Øst på jordet”. Det er usikkert når dette huset ble bygget. Veltstua ble flyttet og satt opp pånytt. Etter hvert fulgt mange andre bygninger, tømret fjøs (1895), smie (ca. 1900), Bua (ca. 1900) og Nystua (1903).

Eldste delen av Gammelstua (kjøkken og bad/kammers) utgjør det gamle stabburet fra Nordmo. Ut fra inskripsjoner i tømmerveggene tror vi at det opprinnelig ble satt opp i 1874, og altså senere tatt ned og flyttet til Østgård. Gammelstua har grunnflate på rundt 85 m2 og er i halvannen etasje. Gammelstua ble totalrenovert i perioden 1999 – 2002.

Nytt fjøs sto ferdig høsten 1955, og da fikk gården også melkemaskin, noe som gjorde fjøsstellet mye enklere.

Veltstua ble revet i 1961, og nytt våningshus ble oppført på samme sted i 1962, og utvidet med påbygg i 1973. Nytt utbygg på fjøset kom i 1976 (silo) og 1977 (utvidelse til 19 båsplasser i dyrerom). Nytt redskapshus kom på plass i 1980. Ny hytte ble oppført ved Bærhaugen i lia i 1988, mens ei tømmerkoie ble påbygget i 1992 ved Målselva. Ny hytte under oppføring i 2011.

__stg__rd_ca_1920
Østgård ca 1920
__stg__rd_ca_1930
Østgård ca 1930

Mennesker på gården

I Veltstua fikk Randi og Otto 8 barn, og de flyttet inn i Nystua (i dag kalt Gammelstua) til 9. barnet skulle komme til verden. Det var mye slit og man måtte være selvhjulpen med alt, men man kan jo tenke seg hvordan det var å flytte inn i nytt bolighus med mange rom. Randi og Otto hadde gården fram til 1927 da Otto Østgårds eldste sønn Nils overtok. Nils Østgård eide gården fra 1927 – 1932, men det var sønnen Johannes som drev den i denne perioden.

Fra_hagen_utenfor_Gammelstua_ca_1935
Stående bak fra venstre: ukjent, Jonas Oppi, ukjent, Oddmund Østgård, Ranveig Skavberg, Reidar Sivilmo, Artur Østgård, Elbjørg Østgård, Harald Skavberg.
Sittende foran fra venstre: Otto Olsen Østgård, Randi Østgård, ukjent. Navnet på babyene er ikke kjent. Bildet er tatt rundt 1930.
Randis_75___rsdag_i_1935
Familieselskap i hagen på Østgård. Randi og Otto Østgård sittende foran.
Bidet er tatt i Randi Østgårds 70-årsdag i 1935.
Fra venstre: Artur Østgård med Otto (5 år), Olaug Evenstad, ukjent, Elbjørg Østgård, ukjent, ukjent, Randi Østgård, ukjent, Otto Olsen Østgård, ukjent, Odd Evenstad, Reidar Østgård, Johan Evenstad, Ruth Evenstad
Aase_Nordmo_i_hagen_p_____stg__rd_1935
I hagen på Østgård. Fra venstre Otto, Ruth, Reidun og Aase Nordmo med Gyda på armen

Olaug og Erik overtar

I 1932 ble gården overtatt av Randi og Ottos datter Olaug Regine (født 1901) som var gift med Erik Andreas Evenstad (født 1891) fra gården Evenstad i Kirkesdalen i Målselv. De fikk 6 barn, 4 gutter og 2 jenter.

Under siste krig okkuperte tyskerne mange rom på gården.

Vannforsyning

Frem til 1937 hentet gårdens folk vann fra ei kilde ved Åborvatnet. Vannhenter vinterstid var Ragnvald Nordmo fra nabogården. Han var en sterk mann. Dette året ble det lagt vannrør fra Åborvatnet frem til gården. Senere (på –70-tallet) ble gården tilkoplet Rundhaug Vassverk.

Erling_Evenstad_1939
Erling Evenstad (2 år) i 1939. Bak sitter Ragnvald Nordmo. I bakgrunnen Veltstua.

Dyrehold

Tuberkulose ble oppdaget i på slutten av forrige århundre, og hele besetningen bortsett fra en okse og ei kvige måtte graves ned. Et ubeskrivelig tap på den tid.

Sissel og Otto overtar

Olaug og Eriks sønn Otto (født 1930) overtok Østgård i 1963 sammen med sin kone Sissel Jensen (født 1933) fra Lunheim ved gården Myre i Målselv.

På gården har melkeproduksjon vært viktigste næring.

Hagekos_1962
Sommer 1963.
Fra venstre Erik Bjørkeng med Svein-Åge Evenstad på fanget, Olaug Evenstad, Otto Evenstad med Erik Otto på fanget, Erling Evenstad med Tone på armen og Erik Evenstad.
5_s__stre
5 søstre. Fra venstre Magnhild (f.1908), Olaug (f.1901), Margit (f.1899), Ranveig (f.1897) og Anna (f.1894).
Olaug__Tone_og_Erik_Otto
Olaug med barnebarna Tone (f.1962) og Erik Otto (f.1958)
3_generasjoner_Erik__Otto_og_Erik_Otto
3 generasjoner – Erik Evenstad (f. 1891), Otto Evenstad (f.1930) og Erik Otto Evenstad (f.1958)
Erik_Otto_p___vei_til_Ole_Reidar

Erik Otto på vei til Ole Reidar Nymo og fisketur på Brennvatnet, 21. august 1968. Jeg husker det godt fordi Halvdan Nymo kom ut på trappa og sa at Sovjetunionen hadde invadert Tsjekkoslovakia samme natt.

hytta_ved___borvatnet
Hytte ved Åborvatnet. Fra venstre Helge 6 år, Thor-Harry Bjørnstad, Thomas Kværnå, Erik Otto Evenstad, Magnus Kværnå, Geir-Wiggo Bjørnstad. Her hadde vi det mye artig, og laget mange suppemiddager. Helge var senere fast kunde på kiosken som vi etablerte i hytta for å selge til badende gjester.
Jakttur_4_karer
Fire karer som skal på jakttur. Fra venstre Otto, Halvard Buø, Erik Lindquister og Erling Bjarne Aune
Matkos_p___verandaen
Sissel lager mat til bonden Otto